Projectmanagement

Projectmanagement, tijdelijk een kartrekker nodig voor een marketing- of salesproject? WG Result biedt projectmanagement capaciteit om een project binnen uw organisatie te managen en succesvol op te leveren. Projecten, die met succes zijn opgeleverd hadden de volgende aandachtsgebieden; Retentie, Pricing, Portfolio-ontwikkeling en Digital Marketing, Systeem implementatie. Projecten waar intensief is samengewerkt met andere afdelingen binnen de organisatie. De projectdoelstelling had altijd betrekking op het verbeteren van de dienstverlening naar de consument! Op het gebied van Sales zijn nieuwe werkwijzen geïntroduceerd en rapportagemiddelen ontwikkeld om de output verder te verbeteren. Bij deze projecten is kritisch gekeken naar de propositie die aan de klant wordt aangeboden. Hierdoor is er meer begrip voor de marktsituatie, waarin de klant zich bevind en worden betere oplossingen verkocht.

projectmanagement