MIS

Marketing Improvement Scan
Analyse van de huidige marketingaanpak. Hierbij ligt de focus op de investeringen, organisatie en de output, die wordt gerealiseerd. De scan wordt gemaakt op basis van uitgewisselde data naar aanleiding van een intake / workshop. Het verdient natuurlijk de voorkeur dit traject samen met uw marketeers te doorlopen.

Plan van Aanpak
Op basis van de bevindingen uit de scan worden de verbetervoorstellen gepresenteerd met daarbij de output van het proces. Zo wordt voor u snel duidelijk welke winst er is te halen met de begeleiding van WG Result. De investering in uw marketing wordt zo volledig transparant.

HyperFocal: 0

acties

Acties
Uiteenzetting van de nieuwe marketing/ salesstrategie, vertaalt naar een operationeel plan met concrete campagne voorstellen. Deze voorstellen worden doorgerekend met alle beschikbare data uit de scan en leveren een betrouwbare prognose over de verwachte resultaten. Deze kennis zal worden overgedragen aan uw team, zodat dit voor de toekomst is geborgd. 

Nazorg
Evaluatie van de behaalde resultaten en het verder uitvoeren van het improvementplan met nieuwe testcampagnes. Het begeleiden van management en of team met de nieuwe aanpak. De werkwijze moet als resultaat hebben dan er continu gewerkt wordt aan het verbeteren van de campagnes. En ten slotte natuurlijk de evaluatie van de opdracht. 

nazorg