marketing strategy

Marketing strategy en Marketingplan

De digitalisering van de klant en de 24/7 connectiviteit heeft veel dynamiek gebracht in de markt en vertrouwde consumptiepatronen doorbroken. Vandaag de dag zien we de klantverwachting rondom dienstverlening en de manier van interacteren in hoog tempo veranderen. De disruptie van de traditionele product/ markt combinaties, die hieruit volgt heeft een forse impact op uw strategie. Makkelijke toegang tot informatie maakt de markt steeds transparanter en vraagt om een andere strategische benadering. De Marketingstrategie draagt hier bij aan de koersvastheid van uw organisatie en geeft richting aan de visie.

Het (snel) inspelen op veranderingen wordt een kritische succesfactor. We kennen allemaal het voorbeeld van Kodak. Flexibiliteit en het vermogen zich snel aan te passen zijn vereisten om in de huidige markt goed te opereren. Agility is zeker ook van toepassing op uw marketingstrategie. Het behouden en uitbouwen van de marktpositie inclusief het ontwikkelen van nieuwe segmenten met passende proposities vergt veel van uw organisatie. Benodigde marketing insights worden meer en meer gevoed door gedragsvariabelen, die we via de digitale snelweg verkrijgen. Deze smart data geven meer marktinzicht dan traditioneel marktonderzoek.

Is uw marketingstrategie in balans in tijden van de digitale transformatie? Is uw marktbewerking optimaal ingericht, werken online en offline goed samen? Is uw marketing al omnichannel ingericht?

Het succes zit in lef, flexibiliteit en gezond ondernemerschap. Fact based cases uitwerken en snel testen geven meer inzicht dan het eindeloos verrichten van onderzoek. Deze agile werkwijze is de sleutel tot succes. Creativiteit en marktexpertise is wat WG Result u biedt; door de bundeling van Marketing en IT kennis via het partnership met Ditra, weten wij als geen ander de digitale ontwikkelingen te vertalen naar uw strategie.