Marketing Insights

Marketing Insights een modeterm of nieuw inzicht? Was eerst de NPS en traditioneel marktonderzoek nog maatgevend om de tevredenheid te meten nu hebben we big data. Door de digitalisering en automatisering van de marketingprocessen, kan de tevredenheid continu gemeten worden. De Marketinginformatie wordt gevoed met A/B testen zodat meteen kan worden bijgestuurd en procesverbeteringen worden doorgevoerd. Deze aanpak is succesvol in conversie funnels en service processen en verbeteren daarmee de customer journey. De extra data uit de digitale omgeving biedt veel kansen, echter een heldere visie is vereist, zodat de data juist worden geanalyseerd en men niet verzuipt in de hoeveelheid. Voor meer informatie verwijs ik naar een verslag van de American Marketing Association

Marketing Insights